کمپوست

کمپوست چیست؟

کمپوست در اصل یک ماده آلی تجزیه شده است. زباله های سبز مانند غذای مانده ، برگ، شاخه یا ضایعات کشاورزی توسط کرم ها، قارچ ها، باکتری ها و دیگر میکروارگانیسم ها به مرور تجزیه می شوند. این محصول در حالت ایده آل یک خاک قهوه ای تیره با ساختاری خرد است که شامل زیست شناسی یا بیولوژی متعادل و زنده از باکتری ها و سایر میکروارگانیسم ها است. این محصول نهایی عمدتا از هوموس تشکیل شده و سرشار از مواد مغذی و معدنی است. کمپوست بنابراین یک نقطه شروع ایده آل برای تجمع بیشتر هوموس و حاصل خیز کردن خاک در طیف گسترده ای از  خاک های مناطق مختلف است، چه در باغچه خود شما و چه در مزارع بزرگ. کمپوست مانند کارخانه تولید مواد مغذی و یک محل پرورش برای زیست شناسی و بیولوژی سالم خاک بهتر است.می دانید بهترین قسمت این موضوع کجاست؟ این است که: تنها ورودی و ماده اولیه کمپوست زباله های شخصی شماست. یک کارخانه را تصور کنید که از سمت ورودی اشغالهای غذا، زباله های سبز مانند غذای مانده ، برگ، شاخه یا ضایعات کشاورزی که بی مصرف هستند وارد می شوند، در کارخانه توسط کرم های خاکی، حشرات ریز و درشت، باکتری ها و قارچ ها تبدیل به طلا و نقره می شوند. حیرت انگیز نیست؟

چرا کمپوست مهم است؟

برای دستیابی به خاک بهتر در حیاط، باغ یا مزرعه خود، میکروبیولوژی مناسب کلید ایجاد حتی هوموس است. کمپوست فراوان حاوی این زیست شناسی و بیولوژی است. بنابراین کمپوست می تواند به عنوان “کودی” مورد استفاده قرار گیرد که زیست شناسی و بیولوژی را در خاک شما تنظیم می کند. می توانید آن را نوعی مقاوم سازی برای خاک خود بدانید. این شامل یک جمعیت اولیه از میکروارگانیسم های خوب خاک است که ما آنها را به طور عمدی وارد خاک  می کنیم تا به طور مداوم برای ایجاد حاصل خیزی خاک، هوموس بیشتر، حذف گازهای گلخانه ای هوا مانند دی اکسید کربن (CO2) و اکسید نیتروژن (N2O) و تثبیتشان در خاک و در نتیجه خاک بهتر خاک شما کار می کنند.

من قصد دارم کمپوست را استفاده کنم در

برو به اصل خاک بهتر