مدیریت و درمان خاک

مدیریت و درمان خاک چیست؟

مدیریت خاک استفاده از عملیات، اصول و روش های درمانی برای محافظت از خاک و افزایش عملکرد آن است (مانند حاصلخیزی خاک یا مکانیک خاک). هر نوع کار مکانیکی یا دستی بر روی خاک اثرات منفی یا مثبتی را در ساختار خاک و حاصل خیزی آن ایجاد می کند. این اغلب به این معنی است که به ازای هر بار کار در خاک مانند شخم زدن و زیرو روکردن خاک غالباً مقدار زیادی هوموس و میکروبهای مفید و خوب را از دست می دهید. شما با این کار خانه های میکروب های خوب را از بین می برید ، کرم ها را پاره کرده و می کشید و ساختار ریشه ای نازک قارچ ها را در خاک خود مختل می کنید. به همین دلیل ما این بخش را “درمان خاک” می نامیم. مطمئن باشید شما تا به امروز بخش زیادی از خاک پر قوه و ارزشمند خود را از دست داده اید. ابتدا باید خاک ضعیف شده خود را درمان کنید تا دوباره سالم شود. استفاده از کمپوست و اغلب ذغال و خاکستر در خاک اولین قدم برای خاک بهتر است. پس از آن، شما فقط باید از خاک خود محافظت کنید و عملکرد آن را حفظ و تقویت کنید.

چرا مدیریت خاک مهم است؟

نحوه رفتار شما با خاکتان می تواند خاک شما را بهبود بخشد یا به آن آسیب برساند. بنابراین وقتی می خواهید تصمیم بگیرید خاک خود را با چه روشی مدیریت کنید باید بسیار مراقب باشید. هدف از هرگونه مدیریت، درمان بهتر خاک، حمایت و متعادل سازی میکروبیولوژی متنوع در خاک شما است. بعد از اینکه زیست شناسی خوبی در خاک خود با کمپوست ایجاد کردید، از مهمترین چیزی که می خواهید جلوگیری کنید از بین رفتن یا از بین بردن این زیست شناسی یا بیولوژی است. بنابراین، از هرگونه روش درمانی یا مدیریتی که باعث اختلال در کار میکروارگانیسم ها شود، باید خودداری شود. روشهای درمانی و مدیریتی اثبات شده ای وجود دارد که نه تنها از ساختن هوموس بلکه از میکروبیولوژی مربوطه نیز پشتیبانی می کند. این شیوه ها برای دهه ها توسط بسیاری از کشاورزان در سراسر جهان اجرا شده است و همچنان اجرا می شود.

من قصد دارم خاکم را درمان و مدیریت کنم در

برو به اصل خاک بهتر