اصول و روش ها

الف. جنگل زراعی

جنگل زراعی ترکیبی از کشاورزی و جنگلداری است ، به عنوان مثال کاشتن و داشتن درختان در باغ و مزارع.

مزایای زیست محیطی و اقتصادی درختان در باغ,  مزارع و مراتع شما بسیار زیاد است: درختان از خاک ، گیاهان و محصولات شما در برابر انواع آسیب ها ، آفات ، بیماری ها ، باران های شدید ، وزش باد شدید و طوفان محافظت می کنند. آنها حاصلخیزی خاک و عملکرد محصول را افزایش می دهند ، زیستگاهی برای تعداد زیادی از حیوانات ، گیاهان ، حشرات و میکروارگانیسم ها هستند ، هوا و آب های زیرزمینی را تصفیه کرده و تمیز برای ما فراهم می کنند و همچنین گاز های گلخانه ای مانند گاز دی اکسید کربن (CO2) جو را از بین می برند.

اگر در باغ یا مزرعه خود هرگونه مشکل زیست محیطی و اقتصادی دارید ، برای شروع چند درخت بکارید!

ب. درمان و مدیریت خاک

تصمیم گیری در مورد نحوه مدیریت و برخورد با خاک یک مرحله بسیار مهم است!

شما با شیوه های مدیریت خاک می توانید یا خاک خود را در برابر فرسایش و هر گونه صدمه محافظت کنید، عملکرد آن، سلامت و هوموس (گیاه خاک) را تقویت کنید ، جنگل ها و تنوع زیستی مانند زنبورها را حفظ کنید و یا برعکس آن را در برابر فرسایش آسیب پذیر کنید ، حاصلخیزی آن را کاهش دهید ، و باعث کاهش هوموس ، تنوع زیستی و جنگل ها شوید. پس به اهمیت مدیریت خاک خود و اثرات آن روی محیط زیست آگاه باشید.

علاوه بر این شما می توانید با مدیریت مناسب خاک به حذف و از بین بردن گاز های گلخانه ای در هوا مانند گاز دی اکسید کربن  (CO2) و ذخیره آن به عنوان کربن آلی در خاک ، به طور قابل توجهی به محافظت آب و هوا و کاهش سرعت گرم شدن کره زمین کمک کنید.

پ. کمپوست

به خاکهای ضعیف یا کم قوه جان و نفسی تازه بدهید!

کمپوست به خاک شما کمک می کند تا دوباره مسیر خود را بدست آورد و به شرایطی دست یابد که زیست شناسی هوموس خاک بتواند خود را بازیابی ، تقویت و تثبیت کند. و مهمتر از همه: با پسماندههای غذایی آشپزخانه و گیاهی باغ و حیاط چه می کنید؟ برای بهتر شدن خاک خود می توانید از آنها نهایت بهره را ببرید.

ت. ذغال یا بیوچار

ذغال یا بیوچارو خاکستر ذغال به حاصلخیزی خاک شما کمک می کنند و تعداد زیادی از مزایای سلامت خاک را به همراه می آورند.

 ذغال به دلیل ساختار متخلخل (سوراخ های زیاد)، خانه ای دائمی و امن برای میکروارگانیسم های زیادی که در خاک شما زندگی می کنند را فراهم می کند. به همین دلیل آنها تکثیر و فعالیت بسیار بیشتری در خاک شما خواهند داشت و به خاک شما جان و قدرت بیشتری می دهند .

در قطعات ذغال میکرو و مزوپورهای (سوراخ های ریز و درشت) زیادی وجود دارد که می توانند توسط باکتری ها, قارچ ها و بسیاری از میکروب های خاک اشغال شوند. این میکروب ها یکی از دلایل اصلی حاصلخیزی و خوب بودن خاکها هستند. ذغال و خاکستر ذغال به بازسازی خاک ، افزایش  قدرت, باروری و ساختن هوموس کمک می کند.

برو به اصل خاک بهتر